Barbero polo

Ang panaginip tungkol sa barbero pole ay isang palatandaan na iniisip mong baguhin sa iyong buhay. Ito rin ang representasyon ng walang-galang na paggising o malupit na katapatan na hindi pa ninyo handa para sa inyo.