Dictionary

Ang panaginip tungkol sa paggamit ng isang diksyunaryo ay simbolo ng pag-aalaga ng mga opinyon ng ibang tao. Kung ang pagtatanong ng iyong ginagawa o iniisip ay mangangahulugan ng ibang tao. Hindi negatibo, ang isang diksyunaryo ay maaaring maging isang palatandaan na ikaw ay nagpapahintulot sa ibang mga opinyon masyadong maraming kapangyarihan sa pamamahala ng iyong negosyo. Halimbawa: nanaginip ang isang babae na pumili ng isang diksyunaryo. Sa totoong buhay, nasa isang walang-malay ang kanyang Ama at sinabi sa kanya ng mga doktor na wala siyang pagkakataong gumaling. Hiniling niya sa doktor na ibigay sa kanya ang kahulugan ng kamatayan.