Computer virus

Ang panaginip tungkol sa isang computer virus ay simbolo ng makontrol problema na biguin ka. Mga ideya o ideya na nagdudulot ng pagkabalisa o pagkamayamutin. Kapag Pinilit kong isipin ang isang bagay na hindi mo makakayanan. Mga negatibong kaisipan o damdamin na tila imposibleng makalabas sa inyong ulo. Na nakuha ng ibang tao.