Photo album

Ang panaginip tungkol sa isang album ng larawan ay simbolo ng galimgim o pag-alala sa isang bagay mula sa iyong nakaraan. Iniisip kung paano maging mga bagay-bagay, maaari din itong maging representasyon ng inyong impresyon tungkol sa isang malaki o masalimuot na sitwasyon. Halimbawa: isang binata ang nanaginip na nakatingin sa isang album sa retrato at nakikita ko ang kanyang kasintahan na ikakasal na. Mukhang napakasaya niya sa tabi ng isang lalaking ikakasal, na hindi niya nakikita.