Repair

Pangangarap na ikaw ay pagkukumpuni ng isang bagay na nangangahulugan na ikaw ay pagpunta sa pamamagitan ng isang panahon ng pagbawi mula sa isang sitwasyon ng pag-aalala. Ang item na iyong pagkukumpuni ay pinagkakilanlan ng lugar sa iyong buhay na iyong ginagawa.