Sahig

Pangangarap ng simento ay simbolo ng isang direksyon sa buhay na ay libre mula sa problema. Hindi na kailangang mapansin ang mga problema o pakiramdam na may ibang taong nag-alaga na ng problema para sa iyo. Ang maganda, simento ay nagpapakita ng malinaw at binigyang-kahulugan na landas tungo sa mga mithiin, isang malinaw na pagkaunawa o mga problemang laging madaling maunawaan. Laging pakiramdam na ikaw ay nakatayo sa tuyong lupa. Negatibong, simento maaaring sumasalamin sa mga problema na hindi papansinin o palaging pagkuha ng madaling ruta anuman ang mangyari.