Prado

Ang panaginip tungkol sa isang parang ay simbolo ng katapatan at seguridad. Maganda ang pakiramdam ko dahil lang sa iyo. Isang maganda o kahanga-hangang sitwasyon na hindi kailanman nagambala. Maging iyong sarili o ipahayag ang iyong sarili sa walang sinuman sa paligid upang masira ito. Mag-ukol ng panahon na pahalagahan ang inyong personal na mga nagawa o kinawiwilihan.