IPad

Ang panaginip tungkol sa isang iPad ay simbolo ng isang bagong iniintinding saloobin tungkol sa isang umiiral na problema. Ang makita ang isang sitwasyon bilang sakdal. Mas positibo o komportableng pananaw sa kasalukuyang sitwasyon. Ayaw mong mapansin ang anumang mali o magtuon sa negatibo ng sitwasyon. Ang isang iPad ay maaaring lumitaw sa isang panaginip kapag ikaw ay sinusubukan upang maging mas maasahin sa mabuti, tapat sa iyong sarili, subukan na patawarin ang isang tao, o nais na pumunta sa mga emosyonal na bagahe.