Tanghali

Para mas maunawaan ang panaginip na ito, basahin din ang mga interpretasyon ng Hapon.