Pagmumura

Kung kayo ay pagmumura sa isang panaginip, ang ganitong panaginip ay nagpapahiwatig ng pananalakay na mayroon kayo patungo sa isang tao. Siguro ay tapos na ang pasensya mo, kaya ikaw ay humihiyaw at pagmumura tungkol sa iba. Siguro maalis ninyo ang galit na iyon sa pamamagitan ng pagtatapos ng anumang pagtatalo sa mga nasa paligid ninyo.