Paglalabada

Ang pangarap ng isang labada ay simbolo ng personal na pagbabago o pagbabago na maaaring mapansin ng ibang tao sa iyo. Sinusubukan mong pagbutihin ang iyong sarili habang ang mga kaibigan, pamilya o kasamahan ay may kamalayan sa mga ito. Halimbawa: isang binata ang nanaginip na nasa laundry room na may bullies na pagpili sa kanya. Sa totoong buhay, sinisikap niyang maging aktor, samantalang lagi siyang isasakripisyo ng kanyang pamilya para dito.