Imortal

Kapag pangarap ninyong maging imortal, ang gayong panaginip ay nagpapakita ng mahaba at malusog na buhay na inyong ipamumuhay. Sa kabilang banda, ang panaginip kung saan ikaw ay imortal ay nagpapahiwatig na ikaw ay kumuha ng bagong landas ng iyong buhay. Siguro dapat kang magsimula nang paulit-ulit.