Fingerprints

Ang panaginip tungkol sa fingerprints ay simbolo ng iyong mga kilos, kasalanan o damdamin na hindi mo maaaring makatakas mula sa iyong nakaraang mga aksyon. Ang maging mga pahiwatig ay simbolo ng damdaming nagkasala o hindi kayo magkakaroon ng bagong bagay.