Pisara

Ang pisara sa mga panaginip ay kumakatawan sa kaligayahan o kabiguan, ang isa ay dapat magkaroon ng mga alaala sa paaralan. Siguro parang sinuri mo ang mga ito at nasuri. Subukan upang magbayad ng pansin, sino ay nanonood sa iyo at kung ano ang nakasulat sa pisara. Ang panaginip ay maaari ring kumatawan sa mga obligasyon na nasa iyong buhay sa nakakagising.