Grapayt

Ang graffiti Dream ay maaaring kumatawan sa damdamin ng iba pang mga taong mayabang na pagpili o hindi kayo iginagalang. Pakiramdam na may ibang tao na sadyang hindi kasiya-siya at hindi kayo dapat maging masaya. Bilang kahalili, maaaring graffiti ang hangarin ninyong kapayapaan at kalinawan. Kung ikaw ay ang isa sa paglikha ng graffiti, ito ay maaaring maging isang mag-sign na talagang gusto mong makuha sa ilalim ng balat ng ibang tao. Ang ibang tao na hindi ninyo kailangang magmalasakit sa ibang tao ay nahihiya na.