Dam

Ang panaginip tungkol sa isang ay simbolo ng kawalang-katiyakan o isang negatibong sitwasyon na patuloy na hinahawakan. Mga damdamin o problema. Ito rin ay ang representasyon ng isang kinokontrol na release ng emosyonal na enerhiya. Ang problema ay unti-unting pagkakagupit off. Ang panaginip tungkol sa isang luslos ay kumakatawan sa kawalang-katiyakan o isang negatibong sitwasyon na hindi na ito makokontrol. Kayo ay nahihirapan sa isang problema o pagtatalo. Isang malakas na agos ng negatibismo na unstoppable.