Nagising

Para mas maunawaan ang panaginip na ito, basahin din ang mga interpretasyon ng paggising.