Lapis

Ang pangangarap at pagkakita sa lapis ay mauunawaan bilang pagpapakita ng iyong subisipang kaisipan dahil ikaw ay gumagawa ng isang pansamantalang epekto sa isang sitwasyon. Maaari din itong magmungkahi na ang isang relasyon ay maaaring hindi magtagal mahaba. Pangangarap na ikaw ay lagis lapis, ay nagpapahiwatig na kailangan mong maging mas nababaluktot sa iyong paraan ng pag-iisip. Pakinggan ang sasabihin ng iba; Huwag masyadong mabilis na tanggihan ang iyong mga pananaw at opinyon.