Ng Bengal

Panaginip ng paggamit ng tungkod, ay nangangahulugan na ang iyong pag-asa sa iba. Marahil hindi ninyo kayang gawin ang mag-isa o gumawa ng mahahalagang desisyon nang walang ibang pakikipag-ugnayan, kaya ang pangarap ninyong gamitin ang tungkod.