Pasusuhin

Sa panaginip na ikaw ay may mga laban sa isang bagay, nagpapahiwatig na kailangan mo ng emosyonal na nutrisyon. Kayo ay nagpapahayag ng hangaring takasan ang inyong mga responsibilidad sa araw-araw. Bilang kahalili, ito ay maaaring kumatawan sa iyong mga damdamin ng ako at mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang panaginip ay maaari ring maging isang metapora para sa mga may Sa panaginip na ang isang tao ay may mga laban sa iyo ay nagpapahiwatig na ikaw ay pakiramdam pinatuyo, pisikal at/o emosyonal. Pakiramdam mo ay napakarami mong donor sa isang sitwasyon o relasyon.