Patatas

Ang managinip tungkol sa patatas ay simbolo ng komplikasyon o obstacles. Isang bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng trabaho o nagdudulot ng mga problema.