Balbas

Ang panaginip na may isang balbas ay simbolo sa iyo o sa ilang aspeto ng iyong personalidad na asertibo, nakaranas, tiwala o malakas. Simbolo rin ito ng kahustuhan ng isip at mas mataas na pamantayan ng pag-iisip. Isang mahabang puting balbas ang sumasagisag sa karunungan at karanasan. Halimbawa: nanaginip ang isang babae na lumalaki ang balbas. Sa tunay na buhay, nadama ko na siya ay lubhang walang tutol at kailangan niyang asertibo ang isang kamag-anak.