Militar at bandidong

kung pangarap mong maging isang militar at bandidong ay simbolo ng iyong sekswal na gutom. Mukhang gusto mong maging mas matalik sa isang tao na higit pa sa panahong ito ng iyong buhay.