Mga olibo

Para makakita o kumain ng mga olibo, simbolo ng kapanatagan at matatapat na kaibigan. Ang oliba sa panaginip ay tumutukoy rin sa walang hanggang kalagayan ng pagiging kumpleto at buo. Sa panaginip ng makakita ng isang sangay ng Oliveira, ito ay nangangahulugan ng pagkakasundo, kapayapaan at pag-asa. Maaari ka ring makahanap ng solusyon sa iyong mga kontrahan at magkaroon ng isang pasanin na kinuha ang layo mula sa iyo.