Herpes Simplex virus

Sa panaginip na ikaw o isang tao na may herpes, ay maaaring magkaroon ng simbolikong kahulugan ng mag-alala, nerbiyos at balisa tungkol sa isang nalalapit na kaganapan o isang bagay na may isang tiyak na walang katiyakan sa mga sekswal na gawain. Siguro ikaw ay may hindi ligtas sex at ngayon ikaw ay may isang masamang pakiramdam tungkol sa mga ito. Ikaw ba ay nagpapahayag ng iyong mga panghihinayang?