Apron

Kung pangarap mong isuot o makita ang apron sa iyong panaginip, ibig sabihin ikaw o ang isang taong kilala mo ay kailangang gumawa ng isang mahalagang proyekto sa trabaho. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa hiwaga, privacy at muling tic.