Verdict

Kung ikaw ay may narinig anumang uri ng verdict sa isang panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay hindi handa na harapin ang tunay na bagay. Maaari ring ipakita ng pangarap ang pangamba na dapat suriin ng ibang tao, dahil ang opinyon ng iba ay napakahalaga sa iyo.