Kulog

Ang kulog sa mga panaginip ay kumakatawan sa simbolismo ng galit at kabiguan. Siguro ikaw ay masyadong galit tungkol sa ilang mga sitwasyon. Sa kabilang banda, ang kulog ay maaaring kumatawan sa pangangailangan na matuto mula sa iba.