Kulog

Ang panaginip ng kulog ay simbolo ng iyong damdamin tungkol sa isang pagputok ng galit, karahasan o panganib. Pakiramdam ng isang malakas na pagsabog ng pananalakay. Maaaring nakaharap ninyo ang isang tao sa inyong pang-araw-araw na buhay, natutuklasan ang isang bagay na annoys sa kanila. Galit na mga magulang o bosses humihiyaw. Bilang kahalili, ang kulog ay maaaring sumasalamin sa iyong sariling pag-uugali, habang ikaw ay magpataw o tumuklas ng isang bagay na annoys sa iyo. Nawawalan ng pasensya dahil may taong tumawid ng isang linya.