Trono

Kung nakakita ka ng isang walang laman na trono at pagkatapos ay ipinapakita nito ang kawalan ng responsibilidad na iyong iniinom. Ang positibong nota, kung ikaw ay nakaupo sa trono, pagkatapos ito ay nagpapakita ng lakas, patnubay, pamamahala at lakas.