Tia

Kapag napanaginipan ninyo ang isa sa inyong mga tiya simbolo ng kaugnayan ninyo sa inyong pamilya, o lalo na para sa isa sa inyong mga tiya. Ang pangarap na ito ay maaari ding magpakita ng mga pagpapahalaga niya sa kanyang sarili at sila ay mapagmahal o kinapopootan sa kanila. Maaari ding kumatawan ang tiyahin mo sa kapalit ng iyong ina.