Tarantulas

Ang pangangarap ng Tarantula ay simbolo ng lubos na kawalang-pag-asa o kawalang-pag-asa. Wala kang kapangyarihan na gumawa ng anuman kundi pansinin mo ang iyong sarili dahan-dahan dahil sa isang bagay na kinatatakutan mo. Ang tarantula ay isang palatandaan na alam nila ang mga limitasyon o problema at tinatanggap ang mga ito.