Pagsiklab

Ang panaginip tungkol sa isang pagsiklab ay simbolo ng mapanganib na mga ideya o sitwasyon na hindi makontrol. Isang negatibong sitwasyon, paniniwala o opinyon na iyong kinatatakutan na hindi maaaring tumigil. Takot sa isang bagay na lumalala, o hindi makontrol ang problema. Ang negatibo, ang isang pagsiklab ay maaaring sumasalamin sa iyong kawalan ng pag-asa o damdamin ng helplessness upang makontrol ang pagkalat ng mga nagtutating ideya. Maganda, ang isang pagsiklab ay kumakatawan sa isang alon ng suporta o positibong pagbabago.