Sa

Timog bilang direksyon sa isang panaginip ay nangangahulugan ng unknowingness, mga katanungan at alinlangan. Sa kabilang banda, maaari itong magpahiwatig ng pagmamahal, pagmamahal at pangangalaga.