Leeward

Kung ikaw ay paglalayag ang Leeward, sa isang panaginip, pagkatapos ay tulad ng isang panaginip simbolo ng maligayang araw at biyahe na kayo ay kumuha.