Paglilingkod

Kung dinala mo ang iyong kotse o anumang iba pang mga sasakyan para sa isang serbisyo, pagkatapos ay ang pangarap na ito ay nagbababala tungkol sa oras na dapat gawin, kung hindi, ikaw ay pakiramdam Sori para sa. Ang pangarap kung saan ginawa ng taong mapangarapin ang paglilingkod sa ibang tao, ay nagpapakita ng hangaring tulungan ang iba sa buhay ng mga gising.