Output

Ang panaginip tungkol sa exit ay simbolo ng iyong pagnanais na makahanap ng isang paraan mula sa isang muli ng isang buhay na muli ng isang nagising. Ang panaginip tungkol sa paghahanap ng paraan ay maaaring kumatawan sa iyong pagkasiphayo o kagyat na pagnanais upang maiwasan ang isang sitwasyon. Maaari din itong maging representasyon ng hangaring iwasan ang pagtupad sa mga pangako o makipag-usap sa isang tao.