Bean bag

Ang panaginip na may isang bean bag ay simbolo ng problema sa iyong buhay o sa iyong pag-uugali na hindi banta, hindi seryoso, hindi malakas o hindi mapanganib. Ang poufs ay maaaring magmukhang Dreams kapag kayo ay nakaranas o nakagagawa ng mga pagbabanta ng disciplinary action na kulang sa pagkilos o mabibigat na bunga.