Sabon

Ang panaginip na may sabon ay simbolo ng isang sadyang desisyon upang mapadalisay ang iyong buhay, paniniwala o ang iyong nakaraan. Ang isang malusog o proactive desisyon upang gumawa ng isang pagbabago. Pagpiling magtanggal ng isang bagay na negatibo o hindi maganda tungkol sa iyong sarili o sa iyong buhay. Maaaring makadama ka ng maruming damdamin o kasalanan at gusto mong hugasan ang kahihiyan. Siguro kailangan mong ipagtapat ang isang bagay. Talakayin ang inyong damdamin at lantaran, na nagpapahintulot sa mga kabiguan na lumabas. Bilang kahalili, ang sabon ay maaaring kumatawan sa isang sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang ayusin o mapupuksa ang mga problema sa iyong sarili.