Robin hood

Ang panaginip tungkol sa Robin hood ay maaaring kumatawan sa pag-uugali na nakatuon sa pagkuha mula sa iba na matakaw, o sira at ibahagi ito sa mga mas kapus-palad. Maaaring madama ninyo na hindi karapat-dapat ang isang tao sa kung ano ang mayroon sila o ang isang tao ay napakarami. Dalhin ito sa iyong sarili upang ibalik ang balanse kapag ang isang bagay ay naging labis.