Likod-bahay

Ang pangangarap sa iyong bakuran ay nangangahulugan na ang iyong mga alaala ng nakaraan o maaari ring kumatawan sa iyong mga nakatagong kaisipan at damdamin, ang mga hindi mo pa ipinahayag sa ngayon. Ang anumang nakita mo sa panaginip na iyon ay nagpapakita ng iyong pag-aatubili na ipahayag ang iyong isipan sa mga nakapaligid sa iyo. Siguraduhin na bigyang pansin ang hitsura ng bakuran, dahil ito ay ang pagmumuni-muni ng iyong pamumuhay.