Keel

Sa panaginip ng keel, ito ay kumakatawan sa lakas at emosyonal na balanse.