Puding

Ang panaginip tungkol sa puding ay simbolo ng mga sitwasyon kung saan mo natatanto na ang isang bagay ay mabuti. Maaaring mapansin mo ito bilang isang bagay na mabuti.