Panukala

Ang panaginip tungkol sa isang panukala ay simbolo ng isang permanenteng desisyon o pangako na isinasaalang-alang. Ang potensyal na magbago. Ang isang tao o sitwasyon ay maaaring humingi ng higit na katapatan mula sa iyo. Ang isang makabuluhang bagong pagkakataon o pagbabago ay sa pamamagitan ng paglalahad ng iyong sarili. Bilang kahalili, maaaring ipakita sa isang proposal ang iyong damdamin tungkol sa pag-aasawa o pangmatagalang relasyon. Kung ikaw ay iminungkahi, ang iyong reaksyon sa panukala ay maaaring sumasalamin sa iyong damdamin tungkol sa relasyon.