Prinsesa

Ang panaginip tungkol sa isang prinsesa ay simbolo ng isang aspeto ng kanyang personalidad na malakas dahil ang mga ito ay makikita bilang masyadong perpekto, maganda o kahanga-hanga. Sa iyo o sa isang taong nararamdaman na walang mali sa kanila. Masyadong mabuti o masyadong maganda upang nababahala sa mga problema. Palaging ang iyong paraan, dahil ikaw ay espesyal. Negatibong, maaaring makita ng isang prinsesa ang pagkamakasarili, walang kabuluhan, ang sira o mahirap. Ikaw o ang isang tao na nag-iisip na sila ay perpekto din sa pagkuha ng maruruming kamay o paggawa ng mga bagay para sa iyong sarili.