Di-umano ‘y

Ang panaginip na may Ham ay simbolo ng iyong pag-iisip at damdamin tungkol sa mga bagay na hindi mo iniisip ay mahalaga, o huwag kang masyadong seryoso. Maaaring isipin ninyo na ang isang bagay ay walang silbi o katawa-tawa. Ang panaginip na may kasamang Ham ay simbolo ng iyong kabiguan tungkol sa mga bagay na kailangan mong gawin sa panahon ng isang sitwasyon kung saan maaari mong pakiramdam ito ay katawa-tawa, o walang silbi. Halimbawa: isang binatang nanaginip na kumakain ng Ham. Sa totoong buhay, nagkaroon siya ng guro na pinipilit siyang gumawa ng iba pang trabahong hindi kailangan ng ibang mga estudyante. Nababanaag sa Ham ang kanyang damdamin kung gaano siya katawa-tawa sa pagtrato niya sa kanyang guro.