Condom

Ang panaginip tungkol sa condom ay simbolo ng pag-iisip na mga huwaran na hindi kapaki-pakinabang sa mithiin, mga mithiin o makamit ang gusto ninyo. Maaaring mabuti o masama, depende sa kung sino ang may kasarian sa panaginip at kung anong mga katangian ang isinasagisag nito sa iyo. Sa positibo, ang condom ay maaaring sumasalamin sa iyong mga pagtatangka upang maiwasan ang emosyonal na sakit. Ang mga condom ay maaaring kumatawan sa mga negatibong kaisipan pattern na magpapanatili nito. Dahil panaginip sex ay karaniwang simbolo ng blending personalidad katangian na lumikha ng mga karanasan sa buhay, isang condom simbolo ng isang bagay na iniisip mo o ginagawa na humahadlang sa nangyayari.