Surfboard

Ang panaginip tungkol sa isang surfboard ay simbolo nito ng kakayahan na pumunta sa daloy ng isang negatibong o walang katiyakan na sitwasyon.