Popeye

Ang panaginip tungkol kay Sailor Popeye ay simbolo ng pagpili na gawin ang lahat ng hindi mo gustong gawin upang harapin ang isang bagay na mapanganib.