Stilts

f ikaw ay naglalakad sa stilts at pagkatapos ay tulad ng isang pangarap na nagpapahiwatig ng sarili na may kamalayan sa sarili na mayroon ka. Ang panaginip ay maaari ring magpahiwatig ng takot na mayroon ka sa isang tao o isang bagay. Isipin kung anong uri ng ugnayan ang mayroon kayo sa ngayon at kung may sapat na balanse para manatiling umuunlad ang mga ito. Sa kabilang banda, ang panaginip ay maaaring simbolo ng pag-uugali na mayroon ka sa ibang mga tao. Siguro nadarama mo na mas mabuti ka at mas malaki, kaya sila nga. Ang panaginip na nadama sa labas ng stilts, ay nagbabala na hindi ito depende sa isang tao.